Neidio i'r prif gynnwy

Adran Imiwnoleg - Ysbyty Athrofaol Cymru

Croeso i'r Adran Imiwnoleg, Ysbyty Athrofaol Cymru


O ganlyniad i brinder staff a chynnydd yn nifer y galwadau, nid ydym yn gallu ymateb i negeseuon mewn modd amserol ar hyn o bryd. Gweler y cyngor canlynol:

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses


Mae ein hadran wedi paratoi'r ddogfen ganlynol (yn gywir ar 20 Mawrth 2020):

Datganiad COVID19 (20.03.20)

Gofynnwn yn garedig i chi beidio â chysylltu â'r adran oni bai nad yw'ch ymholiad yn erbyn sylw uchod

 

 

Dilynwch ni