Neidio i'r prif gynnwy

Cartrefi Gofal a Gofal Iechyd Parhaus y GIG

 

Gofal Nyrsio a Ariennir gan y GIG 

Mae hawl gan rai pobl mewn cartrefi gofal nyrsio gael help gyda'u costau, ac mae Gofal Nyrsio a Ariennir gan y GIG yn cyfeirio at ofal a ddarperir gan nyrs gofrestredig mewn cartref gofal nyrsio dynodedig. Mae'r Bwrdd Iechyd Prifysgol yn gyfrifol am ddarparu Gofal Nyrsio a Ariennir gan y GIG i ddau grŵp o bobl - pobl sy'n ariannu'u gofal eu hunain a phreswylwyr cartrefi nyrsio sy'n bodloni meini prawf cymhwystra penodol ar gyfer nyrsio. Rydym ni'n cyflogi Aseswyr Nyrsio i helpu gyda'r cyfrifoldeb hwn. 

Gofal Iechyd Parhaus y GIG

Mae Gofal Iechyd Parhaus y GIG yn becyn gofal a drefnir ac a ariennir gan y GIG yn unig i unigolion y maes asesiad yn dangos bod ganddynt angen iechyd sylfaenol. 

Adnoddau Defnyddiol

Os ydych chi'n ystyried gwneud cais am Ofal Iechyd Parhaus, mae ein tîm yn darparu sesiynau ymwybyddiaeth ynghylch y broses ar ddydd Llun cyntaf bob mis. 

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am Ofal Iechyd Parhaus neu am Ofal Iechyd a Ariennir gan y GIG, cysylltwch â'r Timau Aseswyr Nyrsio Ardal fel a ganlyn:

Gogledd a Gorllewin Caerdydd    

Adeilad Ardal y Gogledd a'r Gorllewin / North and West Locality Building
Safle Ysbyty'r Eglwys Newydd 
Park Road
Yr Eglwys Newydd
Caerdydd 
CF14 7XB

Ffôn:  029 2183 2546

De a Dwyrain Caerdydd        

Ysbyty Brenhinol Caerdydd 
Glossop Terrace
Caerdydd 
CF24 0SZ

Ffôn:  029 2033 5980

Bro Morgannwg 

Ty Jenner
Gladstone Road
Y Barri
CF63 1NH
Ffôn:  01446 725100

Gwneud cais

Anfonwch eich ffurflen gais wedi'i llenwi am Ofal Iechyd Parhaus y GIG i:

E-bostio'r cais

E-bost: retro.chcadmin@wales.nhs.uk

Ffôn: 029 2033 5507

Ardaloedd De a Dwyrain Caerdydd 
Ysbyty Brenhinol Caerdydd 
Glossop Road
Caerdydd
CF24 0SZ

Cartrefi Gofal 

Rhagor o wybodaeth am gartrefi gofal yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, a rôl Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)

Follow us: