Neidio i'r prif gynnwy

Clinig Asesu Cyn Llawdriniaeth

Gwely asesu yn y clinig asesu cyn llawdriniaeth

Mae'r clinig asesu cyn llawdriniaeth yn glinig a arweinir gan nyrsys lle'r ydym yn asesu os ydych chi'n ddigon ffit yn gorfforol i gael llawdriniaeth ac anesthetig.

Mae pob un o'r nyrsys y byddwch chi'n eu gweld yn y clinig yn ymarferwyr nyrsio cymwys profiadol. Fodd bynnag, os oes gennych broblemau meddygol mwy cymhleth efallai y cewch eich gweld mewn clinig anesthetig dan arweiniad ymgynghorydd.

Canfyddwch fwy am yr hyn y bydd yr asesiad yn ei gynnwys, y gwahanol fathau o asesiadau cyn llawdriniaeth a sut y gallwch chi baratoi ar gyfer eich llawdriniaeth.

Holiadur Cyn Asesiad

Mae'n ofynnol i bob claf lenwi Holiadur Sgrinio Iechyd cyn llawdriniaeth. Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, ewch i'r dudalen Holiaduron Cyn Llawdriniaeth a dychwelwch eich ffurflen wedi'i chwblhau atom cyn gynted â phosibl.

Gwybodaeth Gyswllt

 

Dilynwch ni