Neidio i'r prif gynnwy

Adsefydlu wedi Strôc

Y Ganolfan Adsefydlu wedi Strôc

Y Ganolfan Adsefydlu wedi Strôc

Mae'r Ganolfan Adsefydlu wedi Strôc (SRC) yn Ysbyty Athrofaol Llandochau yn cynnig gwasanaeth rheoli ac adsefydlu parhaus i gleifion sydd wedi cael strôc ac sydd wedi'u hatgyfeirio o'r Ward Strôc Acíwt yn Ysbyty Athrofaol Cymru. 

Mae gennym uned o 45 gwely sy'n cynnwys 17 o ystafelloedd unigol â chyfleusterau en-suite, a saith ardal o bedwar gwely yr un.

Cynigia'r uned a arweinir gan ymgynghorydd saith diwrnod o adsefydlu i gleifion gyda chymorth Tîm Amlddisgyblaethol mawr. 

“Ein Gweledigaeth yw darparu gwasanaeth strôc o'r radd flaenaf, sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, i'n poblogaeth, gan sicrhau'r iechyd a lles gorau posibl."

Cwrdd â'r Tîm Adsefydlu wedi Strôc

Cwrdd â'r Gwirfoddolwyr Adsefydlu wedi Strôc

Adnoddau Defnyddiol ar gyfer Strôc

Cysylltwch â Ni

 

 

Follow us: