Neidio i'r prif gynnwy

Tîm Cof

Nod y Tîm Cof

Ein nod yw adnabod problemau cof cynnar ac anhwylderau perthynol drwy asesiad a diagnosis cynhwysfawr.  

Yr hyn a wnawn

Darparwn gyngor a chymorth parhaus i gleifion a'u gofalwyr, yn enwedig y cleifion hynny â dementia. Cydweithiwn yn agos hefyd ag asiantaethau a darparwyr gwasanaeth eraill. Mae'r Tîm Cof yn brofiadol yn gwneud y defnydd gorau o driniaethau cyffuriau newydd yn ogystal â monitro yn unol â Chanllawiau'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Glinigol (NICE).   

Cysylltiadau

Nyrsys Cyswllt Cymunedol
Staff Gweinyddu
Teleffon: (029) 2071 6961
E-bost: Memory.Team@wales.nhs.uk

Gwybodaeth Bellach

Gwybodaeth i Gleifion ac Ymwelwyr

Gwefan Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd
  
Gwefan Cymdeithas Alzheimer's
  
 

Follow us: