Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth Gysylltu

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, mae nifer o sefydliadau gwirfoddol a allai eich helpu chi. 

Caerdydd

Age Concern - 029 20521052 029 20521052
Gwasanaeth Cyfeillio a Seibiant i Ofalwyr Caerdydd y Groes Goch Brydeinig  029 20566458
Gwasanaethau Cyngor Caerdydd 029 20873850
Canolfan Cymorth Tai Caerdydd 029 20871448
Canolfan Gofalwyr 029 20221439 
Cyngor ar Bopeth  0870 1264028 
Y Gymdeithas Strôc 029 20521728


Bro Morgannwg

Cyngor ar Bopeth  Cyngor ar Bopeth - 0845 1203756
Gwasanaethau'r Cyngor  Gwasanaethau'r Cyngor - 01446 700111
Canolfan Gofalwyr y Groes Goch Canolfan Gofalwyr y Groes Goch - 01446 745800


Sefydliadau Cenedlaethol

Llinell Ymholiadau am Fudd-daliadau 0800 882200
Anabledd Cymru  0800 7316282
Galw Iechyd Cymru  0845 1203756 
(llinell gymorth 24 awr am gyngor gofal iechyd)

 


 

 

Follow us: