Neidio i'r prif gynnwy

Gerontoleg Glinigol

People holding hands 

Mae'r Gyfarwyddiaeth Gerontoleg Glinigol (sef Cyfarwyddiaeth Gofal Acíwt a Chanolraddol Pobl Hŷn neu OPAIC yn flaenorol) yn rhan o Fwrdd Clinigol Meddygaeth BIP Caerdydd a'r Fro. Mae'r Gyfarwyddiaeth yn cynnwys 9 ward a 3 Ysbyty Dydd sydd ar 4 safle ysbyty.

Yn ogystal â'r gwasanaethau Ysbyty Dydd a chleifion mewnol, mae gan y Gyfarwyddiaeth wasanaethau cleifion allanol ar gyfer Clefyd Parkinson a Cholli Cof a hefyd y Gwasanaeth Asesu Gofal i'r Oedrannus (ECAS).

Nod/Datganiad Cenhadaeth y Gyfarwyddiaeth

Ein nod yw darparu gofal rhagorol, diogel, effeithiol a thosturiol i'r rheini y mae angen cymorth arnynt i gyrraedd eu potensial i wella ac adsefydlu, gan ddefnyddio sgiliau'r Tîm Amlddisgyblaethol a chynnwys y claf / teulu / gofalwr.

Ein Gwasanaethau

Cysylltwch â Ni

 

Follow us: