Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau ar gyfer Gofalwyr a Rhieni

Mae'r adran hon yn darparu adnoddau a ddatblygwyd gan y Prosiect Gwydnwch i Ofalwyr a Rhieni am bynciau sy'n ymwneud ag iechyd meddwl a lles. Mae hyn yn cynnwys cyngor a gwybodaeth am gefnogi plant a phobl ifanc, ond hefyd cyngor ar gyfer eu hiechyd meddwl a'u lles eu hunain.

Adnoddau Fideo


Llyfrgell Fideo Prosiect Gwydnwch

https://www.youtube.com/channel/UCK7a2I3twVLDZuis53tpUoQ


Adnoddau ar gyfer Gofalwyr a Rhieni

 

 

 


Adnoddau y gellir eu lawrlwytho ar gyfer Gofalwyr a Rhieni

Adnoddau Covid

Sut i gefnogi plant a phobl ifanc yn ystod Covid-19: Canllaw i rieni a gofalwyr

Awgrymiadau ar gyfer Iechyd Meddwl

Awgrymiadau Da ar gyfer Gorbryder – Rhieni
Awgrymiadau Da ar gyfer Hyder a Hunan-Barch – Rhieni
Awgrymiadau Da ar Gyfer Anawsterau Rheoleiddio Emosiynol – Rhieni
Awgrymiadau Da ar gyfer Hwyliau Isel - Rhieni
Awgrymiadau Da ar gyfer OCD – Rhieni
Awgrymiadau Da ar gyfer Mudandod Dethol – Rhieni
Awgrymiadau Da ar gyfer Hunan-niweidio – Rhieni
Awgrymiadau Da ar gyfer Hylendid Cwsg – Rhieni

Cyfeirio

Cyfeiriadur Cyfeirio EBRILL 2020 

PACE

Canllaw Rhieni a Gofalwyr i PACE
PACE: Dull wedi’i gyfeirio gan drawma i gefnogi plant a phobl ifanc

Pontio

Pontio i Rieni (Saesneg)

 


dychwelyd i'r Prosiect Gwydnwch

Follow us: