Neidio i'r prif gynnwy

Prosiect Gwydnwch

Mae’r Prosiect Gwydnwch yn brosiect gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (BIP) mewn partneriaeth â'r Sefydliad Iechyd Meddwl, y Sector Addysg a’r Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae Cyllid Trawsnewid Llywodraeth Cymru wedi'i ddarparu trwy Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg.

Nod y prosiect yw cynyddu adnoddau, arbenigedd a gwydnwch iechyd meddwl ar gyfer plant a phobl ifanc, trwy leoliadau addysg yn bennaf.

Mae ein dull yn cynnwys datblygu adnoddau iechyd meddwl a gwydnwch ar gyfer staff, pobl ifanc a theuluoedd; darparu hyfforddiant i staff addysg; ymgynghori dan arweiniad seicoleg i staff addysg ynghylch plant a phobl ifanc penodol; gwaith grŵp i hyrwyddo gwydnwch a lles plant; ac ymyrraeth uniongyrchol a arweinir gan seicoleg ar gyfer plant a theuluoedd sydd fwyaf mewn angen ac nad ydynt yn bodloni'r meini prawf ar gyfer gwasanaethau eraill.

Adnoddau

Nod y prosiect yw cynyddu adnoddau, arbenigedd a gwydnwch iechyd meddwl i Blant a Phobl Ifanc ledled Caerdydd a Bro Morgannwg.

COVID-19

Mae'r achosion byd-eang o COVID-19 yn her i iechyd meddwl a gwydnwch pawb, ond yn enwedig plant a phobl ifanc.

Byddwn yn parhau i weithio law yn llaw â’n partneriaid i ymateb i COVID-19 yn y ffordd orau y gallwn ni, wrth edrych i gefnogi’r cyfnod pontio yn ôl i’r ysgol yn y dyfodol.

Rydym wedi datblygu rhai fideos byr i helpu i esbonio'r achosion a'r canllawiau presennol ar gyfer cadw'n ddiogel i blant a phobl ifanc yn eu harddegau.

 


Cysylltu â ni

I gael gwybod mwy neu i holi am ein hadnoddau, anfonwch e-bost atom yn Resilienceproject.Cav@wales.nhs.uk


Dychwelyd I 'Gwasanaethau lechyd Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us: