Neidio i'r prif gynnwy

Llawr Seren (Trydydd)

CHfW Star Mae'r Llawr Seren yn gartref i'r Uned Gofal Critigol Plant, Seicoleg Cleifion Allanol a'r Ystafell Addysgu.

Uned Gofal Critigol Plant

Mae gan yr Uned Gofal Critigol Plant 15 o leoedd gwely. Mae hyn yn cynnwys dwy gilfach â gwely dwbl ar gyfer plant sydd naill ai angen ynysu, neu sy'n gleifion mewnol am nifer o fisoedd oherwydd cymhlethdod eu cyflwr.

Mae gan un o'r baeau 2-wely systemau aer pwysau negyddol a chadarnhaol i alluogi ynysu plant risg uchel.

Mae gan bob ardal wely systemau tlws crog pwrpasol gyda chyflenwadau integredig oddi mewn. Mae gan un ardal wely fecanwaith teclyn codi ar y pen gofal critigol gyda phedwar yn y pen dibyniaeth uchel i alluogi symud y plentyn sy'n adsefydlu ac i'w alluogi i symud wrth wella ac i ddefnyddio'r ystafell ymolchi heb lawer o drin â llaw.

Dyluniwyd yr Uned i alluogi arsylwi'n hawdd ar yr holl feysydd clinigol tra'n sicrhau nad yw plant dibyniaeth uchel yn cael golwg glir a di-rwystr o'r plant hynny sydd angen gofal critigol.

Mae'r Uned yn darparu gwasanaeth cludiant ledled De, Gorllewin a Chanolbarth Cymru, gyda phlant o Ogledd Cymru yn mynd i Ysbyty Alder Hey. Bydd pob plentyn sydd angen gofal critigol (ac eithrio'r rhai sydd angen llawdriniaeth ar y galon, gofal llosgiadau neu ofal iau arbenigol) yn derbyn gofal yn yr Uned hon.

Mae'r llawr hwn yn cynnwys y Bont Seren i alluogi staff i gael mynediad i Gam Un, a'r Cyswllt Seren yn ôl i'r prif ysbyty i alluogi symud plant o brif theatrau, plant sy'n cael niwrolawdriniaeth neu lawdriniaeth frys y tu allan i oriau, a phlant sy'n dod o'r Uned Achosion Brys ac angen gofal critigol. Bydd y newydd-anedig hefyd yn cael eu symud ar draws y cyswllt hwn i lawr Theatr y Plant.

Gwybodaeth Bellach

Ewch i dudalennau Gofal Critigol Pediatreg a'r Gwasanaeth Seicoleg Bediatreg ar y wefan i gael mwy o wybodaeth.

 

Dilynwch ni