Neidio i'r prif gynnwy

Rhifau Cyswllt ac Amseroedd Ymweld ag Ysbyty Plant Cymru

Ysbyty'r Plant

Uned Dderbyn y Plant (CAU) 029 2074 5441
Ystafelloedd Theatr y Plant 029 2184 7357
Canolfan Arennau’r Plant 029 2074 4844
Uned Ymchwilio Plant (CIU) 029 2074 3765
Ward Pelican (llawr gwaelod uchaf) - Cardiaidd a Arennol 029 2074 4755
Ward Jyngl (llawr gwaelod uchaf) - Meddygol

029 2074 3274 / 3276

Ward Ynys (llawr gwaelod uchaf) - Meddygol 029 2074 3359 / 5330
Ward Enfys (llawr cyntaf) - Oncoleg 029 2074 8801
Ward Gwdihŵ (llawr cyntaf) - Llawfeddygol 029 2074 3277 / 2650
Swyddfeydd LATCH (ail lawr) 029 2074 8805
Elusen Arch Noa 029 2184 7310

Unedau Arbenigol

Uned Gofal Dwys i'r Newydd-anedig (NICU) Mamolaeth ail lawr, ger yr ystafell genedigaethau.

Ymweliad newydd-anedig: Gall rhieni ymweld ar unrhyw adeg.

Tadcu/Mamgu a brodyr/chwiorydd:  2:00pm - 3:00pm
                                                               5:30pm - 6:30pm

029 2074 2680/2684
Uned Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau - Coridor Trên 029 2074 2973 / 6784
Uned Gofal Critigol Pediatreg (PCCU) (trydydd llawr) 029 2074 3282 / 5323 / 4751

Adrannau Cleifion Allanol

Seren Fôr 029 2074 4164

Pengwin -  Offthalmoleg

029 2184 7324
Awdioleg & ENT 029 2074 3011
Cleifion Allanol Therapi Dolffin 029 2184 7577
Radioleg Octopws 029 2074 3953
Cleifion Allanol Seicoleg Plant 029 2074 2139
Cleifion Allanol Roced (2il lawr) - Cleifion Allanol Oncoleg 029 2074 8805
 


 

Dilynwch ni