Neidio i'r prif gynnwy

Llawr Tir (Gwaelod Uchaf)

CHfW Pelican Mae'r Parth Pelican yn gofalu am blant â chyflyrau cardiaidd ac arennol. Mae gan yr holl ystafelloedd systemau dŵr fel y gellir cyflenwi haemodialysis ym mhob bae. Mae yna hefyd un ystafell dywyll ar gyfer ymchwiliadau ECHO.
CHfW Island Mae'r Parth Pelican yn ymuno â Ward yr Ynys, sy'n un o'r wardiau meddygol.
CHfW Jungle

Yr ail ward feddygol yw Ward Jyngl sydd wedi'i lleoli yng Ngham Un, felly mae'r holl blant meddygol wedi'u lleoli ar draws un llawr. Mae'r ward hon yn gofalu am bob achos meddygol a phlant sydd angen gofal meddygol trydyddol fel astudiaethau cwsg ac awyru tymor hir. Darperir gwasanaethau niwro-delemetreg o'r ward hon.

Mae'r ward yn cynnwys ystafelloedd sengl yn bennaf, pob un â chyfleusterau en-suite (ystafelloedd gwlyb i alluogi mynediad uniongyrchol i gadeiriau olwyn i'r plant anghenion tymor hir/cymhleth). Mae gan yr ystafelloedd gwely welyau tynnu i lawr i rieni aros ochr yn ochr â'u plentyn. Mae gan rieni hefyd gyfleusterau gan gynnwys lolfeydd a cheginau bach er hwylustod iddynt.

Mae ystafell deulu fawr, ystafelloedd cwnsela ac ystafelloedd synhwyraidd ar loriau meddygol a llawfeddygol.

Mae'r llawr hwn hefyd yn gartref i'n cyfleuster aml-ffydd newydd, llyfrgell offer, cegin bwyd arbenigol a phrif gegin y Plant.

Mae swyddfeydd Elusen Arch Noa ar y Llawr Tir.

 

Dilynwch ni