Neidio i'r prif gynnwy

Bwrdd Clinigol Meddygaeth

Mae ein timau'n cydweithio i ddarparu gwasanaeth rheng flaen i gleifion sy'n dod i'n hamgylchedd ysbyty ac yn gwreiddio ethos y bwrdd iechyd o ofalu am bobl a chadw pobl yn iach.


Mae'r Bwrdd Clinigol Meddygaeth yn cynnwys y cyfarwyddiaethau canlynol:

  • Gofal Heb ei Drefnu
  • Yr Uned Argyfyngau
  • Uned Mân Anafiadau'r Barri
  • Strôc
  • Ffeibrosis Systig
  • Endosgopi
  • Gerontoleg Glinigol

 

Tîm Rheoli'r Bwrdd Clinigol

Cyfarwyddwr y Bwrdd Clinigol - Aled Roberts

Cyfarwyddwr Gweithrediadau - Geraldine Johnston

Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithrediadau - Sarah Dix a Sarah Follows

Cyfarwyddwr Nyrsio - Rebecca Aylward

Pennaeth Cyllid - Claire Green

Pennaeth y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol - Jonathan Pritchard 

Dilynwch ni