Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i Gleifion - Afiechyd y Fron

Book on table

Gwybodaeth Gyffredinol

 • Canser y Fron mewn Dynion

   

  Cefnogaeth Genedlaethol

  • Tenovus:   0808 8081010. Elusen Ganser Gymreig. Gall roi cyngor am gymorth ariannol a budd-daliadau. Cysylltwch â'r eluseni ofyn am gael siarad â Swyddog Lles neu weithiwr cymdeithasol.

  • Cymorth Canser Macmillan 0808 808 2020. Elusen Brydeinig sy'n darparu cymorth ymarferol, meddygol, emosiynol ac ariannol.
  • Breast Cancer Now - prif elusen ymchwil canser y fron y DU sy'n darparu'r ymchwil ddiweddaraf a gwybodaeth am newidiadau i ffordd o fyw a chyngor a allai ein galluogi i leihau'r risg o Ganser y Fron. Mae'n cynnig gwybodaeth am iechyd a chwestiynau cyffredin ar-lein, a gallwch lawrlwytho taflenni o'r wefan am ddim.
Dilynwch ni