Neidio i'r prif gynnwy

Cwrdd â Thîm Canolfan y Fron

Mae staff Canolfan y Fron yn cynnwys pedwar Llawfeddyg Ymgynghorol y Fron, Nyrs Ymgynghorol, Llawfeddyg Graddfa Staff, dau Radiolegydd Ymgynghorol, Clinigydd y Fron a Radiograffydd Ymgynghorol, chwe Nyrs Gofal y Fren, dwy Nyrs Ymchwil a llawer o aelodau staff cefnogi.

Sumit Goyal

Llawfeddyg Ymgynghorol

 

Helen Sweetland

Llawfeddyg Ymgynghorol

Donna Egbeare

Llawfeddyg Ymgynghorol

Eleri Lloyd Davies

Llawfeddyg Ymgynghorol

Sharat Chopra

Llawfeddyg Arbenigol

Jyoti Bansal

Radiolegydd Ymgynghorol

Philippa Young

Radiolegydd Ymgynghorol

Annabel Borley

Oncolegydd Ymgynghorol (Felindre)

Catherine Pembroke

Oncolegydd Ymgynghorol

Sue Boys

Cynorthwyydd Radioleg

Zoe Hilton

Arweinydd Tîm Ymchwil Canser y Fron

Rhisian Otley

Rheolwr Cefnogaeth y Gyfarwyddiaeth

 

Nicola West

Nyrs Ymgynghorol

Ceri Morgan

Cydlynydd y Clinig

Victoria Collins

Uwch Ffisiotherapydd y Fron

Donna Wilson

Cynorthwyydd Ffisiotherapi

 

Sarah Scourfield

Swyddog Ymchwil

Ioulia Evangelou

Ymgynghydd Histopatholeg

Kerry Bennett

Arweinydd Tîm Gweinyddu Gwasanaeth y Fron

Sally Thompson

Derbynfa / Cydlynydd

 

Dilynwch ni