Neidio i'r prif gynnwy

Lleoliadau

Cleifion Allanol

Bloc C Llawr Gwaelod Uchaf (TTUG)

Ysbyty Athrofaol Cymru
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd

CF14 4XW

029 2074 8256

029 2074 8257

Cyfarwyddiadau

 1. Prif fynedfa'r ysbyty
 2. Grisiau i lefel y llawr gwaelod
 3. Trwy'r Coridor i'r adran belydr-X, i fyny'r grisiau neu lifftiau i'r llawr Gwaelod Uchaf
 4. Lawr y coridor i Bloc C.
 5. Tuag allan i'r Tyrau Trydyddol
Prif Uned Dialysis

Ystafell 19

Ysbyty Athrofaol Cymru
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4XW

029 2074 8465

Cyfarwyddiadau

 1. Prif fynedfa'r ysbyty
 2. Grisiau i lefel y llawr gwaelod
 3. Prif Uned Dialysis
 4. Troi i'r dde i Ystafell 19

 

Cleifion Mewnol Arenneg

Ward B5

Ysbyty Athrofaol Cymru
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4XW

029 2074 2782

Cyfarwyddiadau

 • Prif fynedfa'r ysbyty
 • Bloc B
 • Lifft i'r 5ed llawr

 

Cleifion Mewnol Trawsblaniad

Bloc C 5ed llawr (TT5) Uned Trawsblaniad Caerdydd CTU

Ysbyty Athrofaol Cymru
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4XW

029 2074 2125

 

Apwyntiadau

Trawsblaniad a Llawfeddygol: 029 2074 6643
Arenneg: 029 2074 6502

Am pob ymholiad neu gyswllt arall o fewn Arenneg a Thrawsblaniad, ffoniwch brif switsfwrdd yr ysbyty: 029 2074 7747.

Dilynwch ni