Neidio i'r prif gynnwy

Cwrdd â'r Tîm Ffibrosis Systig

Dr Ian Ketchell, Ymgynghorydd Ffibrosis Systig a Meddygaeth Gyffredinol.

Ef hefyd yw Cyfarwyddwr y Ganolfan FfS Oedolion ac mae yn ei swydd ers hydref 2006.

Dr Jamie Duckers, Ymgynghorydd Ffibrosis Systig a Meddygaeth Gyffredinol.

Ymunodd Dr Duckers â'r tîm ym mis Tachwedd 2009 ac mae'n arweinydd Rhaglen Ymchwil y Ganolfan FfS.

Dr Dawn Lau, Ymgynghorydd Ffibrosis Systig a Meddygaeth Gyffredinol. 

Ymunodd Dr Lau â'r tîm ym mis Ebrill 2012, gyda diddordeb arbennig mewn addysg Israddedig ac Ôl-raddedig. 

Dr Anna Sayers, Meddyg Arbenigol mewn Ffibrosis Systig

 

Lorraine Speight yw Rheolwr y Ganolfan Ffibrosis Systig ers 2012 a gellir cysylltu â hi ar 029 2071 5382, ffacs 029 2071 5947 neu e-bost: Lorraine.speight@wales.nhs.uk.

 

Lisa Thomas, Ysgrifennydd y Ganolfan FfS

Teleffon: 029 2071 5937

Stacey Harbison, Ysgrifennydd y Ganolfan FfS

Teleffon: 029 2071 5936

Sam Parker, Clerc y Ganolfan FfS

Teleffon: 029 2071 5987

Hazel Fudge, Clerc Data'r Ganolfan FfS

Teleffon: 029 2071 5938

 

Alison Prosser, Nyrs Glinigol Arbenigol Arweiniol

Teleffon: 029 2071 6488

Jonathan Lee, Nyrs Glinigol Arbenigol

Teleffon: 029 2071 5465

Lynne Hopkins, Nyrs Glinigol Arbenigol a Nyrs Ymchwil FfS

Teleffon: 029 2071 6425

 

Sam Evans, Nyrs Glinigol Arbenigol

Teleffon: 029 2071 5652

Annette Smith, Nyrs Glinigol Arbenigol

Teleffon: 029 2071 5946

Lana Murrell, Nyrs Glinigol Arbenigol

Teleffon: 029 2071 5502

Rhif Symudol y Nyrsys Arbenigol: 07875 565 699

 

Rebekkah Mills-Bennett, Ffisiotherapydd Arweiniol

Teleffon: 029 2071 6841

Sarah Caunter, Uwch Ffisiotherapydd

Teleffon: 029 2071 6256

Carwyn Bridges, Uwch Ffisiotherapydd

Teleffon: 029 2071 5167

 

Steve Howard, Technegydd Ffisiotherapi

Teleffon: 029 2071 5913

Rhif Symudol: 07875565687

Vicki Angulatta, Cynorthwyydd Ffisiotherapi

Tel: 029 2071 5949

Rhif symudol Ffisiotherapi

07875 565701

 

Meenu Rezaie, Uwch Ddietegydd

Teleffon: 029 2071 5933

David Proud, Uwch Ddietegydd

Teleffon: 029 2071 5510

Bea Potocka, Cynorthwyydd Dietetig

Teleffon: 029 2071 5933

 

Anna McCulloch, Seicolegydd Clinigol

Teleffon: 029 2071 6245

Heledd Lewis, Seicolegydd Clinigol

Teleffon: 029 2071 5202

 

Yr Athro Susan Wong, Diabetolegydd Ymgynghorol Dr Lindsay George, Diabetolegydd Ymgynghorol Dr Anthony Byrne, Ymgynghorydd Gofal Lliniarol a Gofal â Chymorth
Mae cysylltiad agos gan yr Athro Wong a Dr George â'n tîm ac mae ganddynt ddiddordeb arbennig mewn Diabetes sy'n gysylltiedig â Ffibrosis Systig (CFRD). Maen nhw'n dod i'r cyd-glinigau FfS/Diabetes yn y Ganolfan FfS Oedolion.  

 

Mari Lea-Davies, Fferyllydd FfS

Teleffon: 029 2071 5942

Helen Jarvis, Fferyllydd FfS

Teleffon: 029 2071 5942

Dr Rishi Dhillon

Microbiolegydd Ymgynghorol

Julie McKay, Rheolwr Ward FfS

Teleffon: 029 2071 5599

Sarah Buckingham,

Dirprwy Reolwr Ward FfS

Teleffon: 029 2071 5599

Viv Edwards, Gweithiwr Cymdeithasol FfS

Teleffon: 029 2071 6779

Rhif Symudol: 07973709019