Neidio i'r prif gynnwy

Adsefydlu Cardiaidd

Siâp calon gydag arwyddion bywyd

Tîm Nyrsys Arbenigol Adsefydlu Cardiaidd

Mae'r Nyrsys Arbenigol Adsefydlu Cardiaidd yn darparu gwasanaeth proffesiynol a arweinir gan nyrsys sy'n cynnig blynyddoedd lawer o brofiad o Gardioleg a Llawfeddygaeth Gardiaidd.

Gallwn roi cyngor, cymorth a gwybodaeth ynglŷn â'r canlynol: 

  • Gwybodaeth am eich cyflwr cardiaidd a dealltwriaeth ohono
  • Ymholiadau cardioleg/llawfeddygol
  • Ateb unrhyw gwestiynau/pryderon ynglŷn â'ch cyflwr
  • Cyngor ar feddyginiaeth/cymorth
  • Trawiad ar y galon
  • Llawfeddygaeth gardiaidd
  • Trafod eich cynllun adfer
  • Cymorth seicolegol
  • Cyngor ar ffordd o fyw 

Rydym hefyd yn cyfeirio at wasanaethau eraill fel y clinig Lipidau, rhoi'r gorau i Ysmygu, Therapi Galwedigaethol, Deieteg, Seicoleg ac iechyd rhywiol. 

Tra byddwch yn yr ysbyty, byddwn yn ymweld â chi ac yn trafod eich diagnosis a'ch adferiad. Ar ôl i chi gael eich rhyddhau o'r ysbyty, byddwn yn cadw golwg arnoch dros y ffôn ac yna yn y clinig neu gartref. Byddwn yn trafod cynllun adfer, yn rheoli ffactorau risg ac yn gosod nodau. Rydym yn annog cerdded. Cliciwch yma i weld y cynllun cerdded cynnar.


Clinical Nurse Specialist 

Angela Melvin 

Specialist Nurses 

Kate Price 

Julia Stephens 

Alison McCarthy 

Leanne Hughes 

Danielle Carpenter 

Cardiac Rehabilitation Physiotherapist 

Elaine Woodiwiss 

Service Co-Ordinator:  

Lyne Venn 
Tel: 02920744638 

The Cardiac Rehab office is open Monday-Friday 8-4.  

Cardiac Rehab contact details 

Tel: 02920743384 

Email: cardiac.rehabilitation@wales.nhs.uk 

The service is supported by BACPR Exercise Instructors, Occupational Therapists, Dietitian’s and Pharmacists.  

Cardiac Rehabilitation classes 

Cardiac Rehab is a professionally supervised programme run by Nurses, Physiotherapists and BACPR Exercise Instructors. It aims to improve the health and well being of people who have heart problems. Everyone’s needs are different and the service offered will be based on the best option for you. Cardiac Rehab offers an individualised structured programme of exercise, education and psychological support. 

The Cardiac Rehab programme runs at the University Hospital of Wales, University Hospital Llandough and Llandaff North Hub. The programme aims to improve your wellbeing by offering advice and support assisting you to return to your lifestyle following a cardiac event. Patients are individually assessed for exercise by a Cardiac Nurse and a Physiotherapist and a structured programme is offered with patients who have had similar experiences. The education talks will give you the opportunity to discuss your diet, medication, blood pressure and other risk factors and learn more about your condition. We also offer relaxation. Some of the classes offer Tai Chi as part of the cool down.

Patient literature 

Cardiac Rehabilitation - MI Booklet 
Cardiac Surgery Booklet
General advice – BHF books       

Guidelines 

British Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (BACPR) 
www.bacpr.com 

Cardiac Rehab Standards  

 

National standards of clinical excellence (NICE) 
www.nice.org.uk/guidance

MI Guidelines


Websites 

British Heart Foundation 
www.bhf.org.uk 

Heart UK
www.heart.org.uk 

Familial Hypercholesterolemia    
www.fhservice.wales.nhs.uk 

Public health Wales
www.publichealthwales.nhs.uk 

Smoking cessation
www.helpmequit.wales 

Ash Wales 
www.ashwales.org.uk 

 

Dilynwch ni