Neidio i'r prif gynnwy

Dulliau atal cenhedlu drwy'r geg bellach ar gael mewn wyth fferyllfa yng Nghaerdydd a'r Fro

Dulliau atal cenhedlu drwy

12 Gorffennaf 2022

Mae wyth fferyllfa ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg bellach yn cynnig gwasanaeth dulliau atal cenhedlu drwy’r geg i unigolion ei ddefnyddio naill ai’n annibynnol, neu drwy atgyfeiriad gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

Mae’r bilsen atal cenhedlu drwy’r geg, sy’n fath o feddyginiaeth a gymerir gan unigolion i atal beichiogrwydd, bellach ar gael mewn rhai fferyllfeydd yng Nghaerdydd a’r Fro heb fod angen gweld meddyg teulu.

Yr wyth fferyllfa sy’n cynnig y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd yw:

  • Boots, 36 Heol y Frenhines, Caerdydd – 02920 231291
  • Fferyllfa Creigiau, 69 Parc-Y-Bryn, Creigiau, Caerdydd - 02920 891138
  • Fferyllfa Cyncoed, 372 Heol Cyncoed, Caerdydd - 02920 752150
  • Fferyllfa Heol Woodville, 74 Heol Woodville, Cathays - 02920 227835
  • Fferyllfa Lakeside, 33 Clear Water Way, Caerdydd – 02920 754388
  • Fferyllfa Clifton, 7-8 Clifton St, Caerdydd – 02920 494975
  • Fferyllfa'r Ddinas, Ysbyty Brenhinol Caerdydd, Heol Casnewydd, Caerdydd – 02920 492832
  • Fferyllfa Brockway, Uned 3, Plas Cleddau, Cwm Talwg, Y Barri – 01446 720588
  • Fferyllfa Tesco, Penarth Superstore, Terra Nova Way, Penarth, CF64 1SA - 02920 051103

Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth yn y fferyllfeydd a restrir uchod, gallwch ffonio’r fferyllfa ymlaen llaw, neu alw heibio i wneud apwyntiad.

Yn ystod yr apwyntiad, byddwch yn cael ymgynghoriad cyfrinachol gyda fferyllydd rhagnodi a all fod trwy ymgynghoriad fideo neu wyneb yn wyneb yn y fferyllfa.

Efallai y gofynnir i chi am rai manylion ychwanegol cyn i'r presgripsiwn gael ei roi, gallai hyn gynnwys cymryd pwysedd gwaed.

Wrth i’n gwasanaethau barhau i ddatblygu a bod mwy o fferyllfeydd yn cynnig y gwasanaethau hyn, byddwn yn parhau i ddiweddaru ein gwefan a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol gyda gwybodaeth bellach.

 

*Sylwer, ni ddylid camgymryd y gwasanaeth dulliau atal cenhedlu drwy’r geg â'r gwasanaeth atal cenhedlu brys. Mae dulliau atal cenhedlu brys ar gael ym mron pob fferyllfa ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg, yn ogystal â dulliau atal cenhedlu y gellir eu prynu dros y cownter fel condomau.