Neidio i'r prif gynnwy

Canolfan Gwybodaeth a Chymorth YALl

marciau cwestiwn gydag uwchliwio glas ac oren

GWYBODAETH BWYSIG


Rydym ar gau hyd y gellir rhagweld oherwydd Covid-19
We are closed for the foreseeable future due to Covid-19.


Ar gyfer pob ymholiad gwybodaeth, cysylltwch â:
For all information enquiries, please contact:

Sarah Davies

Hwylusydd Canolfan Gwybodaeth a Chymorth
Information and Support Centre Facilitator
Ffôn/Telephone: 07973715912

Ebost/Email: Cardiffandvale.patientinformation@wales.nhs.uk


Mae'r Ganolfan Gwybodaeth a Chymorth yn Ysbyty Athrofaol Llandochau gyferbyn ag Oriel HeARTh yn y Plaza. Mae'r Ganolfan yn darparu gwybodaeth, cymorth a chyfeiriadau i gleifion, ymwelwyr a staff.

Bydd aelodau o'r Tîm Profiad Cleifion, gan gynnwys Hwylusydd Gwybodaeth Macmillan a'r Cynghorydd Cymorth Profiad Cleifion, ar gael i roi cyngor.

Mae staff a gwirfoddolwyr ar gael yn gyffredinol o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9.00am i 4.00pm.

Darganfyddwch fwy amdanom ni

Os ydych chi'n aelod o staff sy'n gweithio i'r Bwrdd Iechyd, neu'n un o'n cydweithwyr yn yr Awdurdod Lleol neu'r Trydydd Sector, ac yr hoffech gael presenoldeb yn y Ganolfan, cysylltwch â Sarah Davies ar 07973 715912 i gael mwy o wybodaeth, neu anfonwch e-bost ati ar sarah.davies37@wales.nhs.uk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilynwch ni