Neidio i'r prif gynnwy

Opsiynau Aelodaeth

Mae'r Clwb yn cynnig sawl math o aelodaeth i weddu i bawb ac mae'n agored i holl weithwyr BIP Caerdydd a'r Fro/Prifysgol Caerdydd a'u teuluoedd. Mae gennym hefyd leoedd aelodaeth cyfyngedig ar gyfer preswylwyr o amgylch ardal leol Ysbyty Athrofaol Cymru.

Bellach gellir talu aelodaeth yn fisol trwy ddebyd uniongyrchol. Gellir tynnu ffi aelodaeth staff BIP Caerdydd a'r Fro/Prifysgol Caerdydd yn uniongyrchol o'u cyflog bob mis.

Opsiynau Aelodaeth Misol

  • £7.60 y mis ar gyfer Aelodaeth yn unig ac yna gellir defnyddio cyfleusterau ar sail talu wrth fynd
  • £29.60 y mis ar gyfer Aelodaeth a Thocyn Nofio
  • £33.80 y mis ar gyfer Tocyn Aelodaeth ac Ystafell Ffitrwydd
  • £34.60 y mis am docyn hollgynhwysol i’r Pwll Nofio, Ystafell Ffitrwydd a ‘Dosbarthiadau Galw Heibio’ gyda gostyngiadau ar gyfer llogi cyrtiau

Mae aelodaeth hefyd yn cynnwys mynediad i ardal y bar i ymlacio ar ôl ymarfer gyda WIFI a Sky Sports am ddim. Mae'r aelodau'n derbyn gostyngiad o hyd at 15% ar bob diod oer, ynghyd â phwyntiau teyrngarwch ar bob pryniant bwyd a diod yn ardal y bar.

Dilynwch ni