Neidio i'r prif gynnwy

Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Canolfan Feddygol Caerdydd

Mae Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Canolfan Feddygol Caerdydd (CMC) wedi'i leoli ar brif safle YAC. Rydym yn cynnig ystod eang o gyfleusterau hyfforddi a ffitrwydd, gan gynnwys pwll nofio 25m, ystafell ffitrwydd a neuaddau chwaraeon, gydag ardal bar hamddenol yn gweini diodydd a bwyd poeth ac oer.

Mae amryw o opsiynau aelodaeth a defnyddio'r cyfleusterau ar gael gan gynnwys ‘talu wrth ddefnyddio’ a thaliadau debyd uniongyrchol misol. Rydym yn cynnig gostyngiadau i weithwyr BIP Caerdydd a'r Fro a Phrifysgol Caerdydd. Mae croeso i westeion ddefnyddio'r cyfleusterau yn amodol ar amseroedd ac argaeledd.

Opsiynau Aelodaeth
Dosbarthiadau Galw Heibio
Llogi Ystafell Gyfarfod
Caffi 14

Amseroedd Agor y Cyfleuster

Dydd Llun i Ddydd Gwener - 6:30am (Pwll o 7am) i 10pm
Dydd Sadwrn - 8am i 6pm
Dydd Sul - 9am i 8pm

Amseroedd Agor y Bar

Dydd Llun i Ddydd Gwener - 9am - 11pm
Dydd Sadwrn - 11am i 11pm
Dydd Sul - 7pm i 10:30 pm 

Am fanylion llawn amseroedd agor, prisiau, cyfleusterau a dosbarthiadau a'r Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol, gweler ein Taflen Wybodaeth

Manylion Cyswllt

Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol CMC
Ysbyty Athrofaol Cymru
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4XW

Ffôn: 02920 742440

E-bost: info@cmcsportsandsocialclub.co.uk
Gwefan: www.cmcsportsandsocialclub.co.uk
Facebook: Cmc Ssc
Twitter: @CMCSportsSocial

 

Dilynwch ni