Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltu â Hafan y Coed

Derbynfa Hafan y Coed

029 2182 4700 / 4600

Amseroedd ymweld â'r wardiau: 2.00pm - 4.00pm, and 6.00pm - 8.00pm

Amser pryd bwyd a warchodir: 5.00pm - 6.00pm

Pine Ward: dydd Llun - Gwener 6.00pm - 8.00pm, Penwythnos 2.00pm - 4.00pm a 6.00pm - 8.00pm

Ward   Rhif Cyswllt
Ward Gwern / Alder Ward  PICU (Uned Gofal Dwys Seiciatrig) 029 2182 4815
Ward Onnen / Ash Ward  Niwroseiciatreg 029 2182 4620
Uned Ddydd Onnen / Ash Day Unit Niwroseiciatreg 029 2182 4610
Ward Ffawydd / Beech Ward  Ward Ardal 029 2182 4666
Ward Cedrwydd / Cedar Ward  Asesu Argyfwng 029 2182 4710
Ward Llwyfen / Elm Ward  Gwasanaethau Diogel Isel 029 2182 4640 / 4641
Ward Collen / Hazel Ward  Adsefydlu ac Adfer 029 2182 4860
Ward Masarn / Maple Ward  Gwasanaethau Diogel Isel 029 2182 4760
Ward Derw / Oak Ward  Ward Ardal  029 2182 4680 / 4681
Ward Pinwydd / Pine Ward  Gwasanaethau Caethiwed 029 2182 4830
Gwasanaethau Dydd Pinwydd / Pine Day Services Gwasanaethau Caethiwed 029 2182 4820
Ward Helyg / Willow Ward  Ward Ardal

029 2182 4789/ 4790

Timau Datrys Argyfwng a Thriniaeth Gartref (CRHTT)
Tîm y Gogledd   029 2182 4950
Tîm y De   029 2182 4930
Gwasanaethau Therapïau
Adran Ffisiotherapi    029 2182 4652
Adran Therapi Galwedigaethol   029 2182 4882 / 4886
Therapïau Lleferydd ac Iaith   029 2182 4854
Gwasanaethau Dydd

Swyddfa'r Ystafelloedd ECT

  029 2182 4756 / 24757

Swyddfa'r Rheolwr ECT

  029 2182 4754
Ystafelloedd Trin ac Adfer ECT    029 2182 4753 / 24750
Adrannau Eraill Hafan y Coed
Adran Fferylliaeth   029 2182 4804
Bwrdd Clinigol Iechyd Meddwl     
Swyddfa Weinyddu'r Gyfarwyddiaeth   029 2182 4968 / 4966 / 4367

Tîm Pryderon

  029 2182 4970 / 4971
Adran Seicoleg   029 2182 4987 / 4986
Gwybodaeth AD /  Gweithlu    029 2182 4964
Swyddfa'r Ddeddf Iechyd Meddwl    029 2182 4744
SIMA   029 2182 4895

 

Dilynwch ni