Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i Gleifion Ward Neale a Kent

Mae Ward Neale a Kent ar lawr gwaelod Ysbyty'r Barri.

Beth fydd ei angen arnoch

Er mwyn sicrhau bod eich arhosiad mor gyfforddus ag sy'n bosibl, cofiwch ddod â'r eitemau canlynol gyda chi:-

  • Dillad dydd
  • Dillad nos 
  • Dillad isaf
  • Pethau ymolchi
  • Esgidiau sy'n ffitio'n dda
  • Sliperi sy'n ffitio'n dda

Cyfleusterau golchi dillad

Nid oes cyfleusterau golchi dillad yn yr ysbyty. Cofiwch sicrhau bod eich holl ddillad wedi'u labelu. 

Amseroedd ymweld

Mae amseroedd ymweld rhwng 3.00 pm ac 8.00 pm. Gellir trefnu ymweliadau y tu allan i'r oriau hyn gyda Phrif Nyrs y Ward.

Gweithredwn bolisi 'Gwarchod Amseroedd Pryd Bwyd' felly anogir ymwelwyr i beidio ag ymweld yn ystod amseroedd pryd bwyd (gweler isod) heblaw y byddant yn dod i helpu claf i fwyta. 

Amseroedd pryd bwyd

Brecwast: 08:15

Te/coffi a bisgedi canol bore

Cinio: 12:15

Te/coffi a bisgedi canol prynhawn

Swper: 17:15 - 17:30

Pethau gwerthfawr 

Adeg eich derbyn, cynghorwn yn gryf ichi beidio â dod ag unrhyw bethau gwerthfawr i'r ysbyty. Os byddwch, bydd gofyn ichi lofnodi ffurflen ymwrthodiad.

 

 

Dilynwch ni