Neidio i'r prif gynnwy

Rosterpro

Yng ngoleuni'r sefyllfa bresennol, rydym yn paratoi i weithio o bell ac ni fyddwn yn gallu ateb ein ffonau. Rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd ar yr adeg hon.

Cliciwch Yma: Canllaw ar Sut i Gofnodi Absenoldeb Covid-19.

Os ydych angen unrhyw help, anfonwch e-bost atom.  

Mae adran Rosterpro yn cefnogi'r system roster staff electronig a ddefnyddir ar gyfer cynllunio a chofnodi sifftiau gweithio ac absenoldebau. Defnyddir y system hefyd ar gyfer archebu a chofnodi sifftiau Banc gan yr adran Banc Nyrsio.

Gall yr holl staff sy'n gweithio ar unedau sy'n defnyddio Rosterpro gyflwyno ceisiadau am sifftiau gweithio a diwrnodau i ffwrdd o unrhyw gyfrifiadur personol ar fewnrwyd BIP gan ddefnyddio eu henw defnyddiwr a'u cyfrinair personol eu hunain. Os ydynt wedi cofrestru ar gyfer gwaith Banc, yna gallant nawr gyflwyno eu hargaeledd gan ddefnyddio'r system.

Mae Rosterpro yn galluogi adrodd yn gywir ac yn amserol ar fathau o wybodaeth sifft gan gynnwys balansau amser, gwyliau blynyddol ac adroddiadau salwch. Gellir ei ddefnyddio hefyd i gofnodi hyfforddiant a sgiliau staff.

Mae Pinnau NMC hefyd yn cael eu dal a'u diweddaru'n awtomatig ar y system. Rhybuddir rheolwyr yn awtomatig am unrhyw staff yn eu hardal sydd â PIN ar fin dod i ben.

Un o brif fanteision defnyddio'r system yw'r gallu i anfon gwybodaeth taflen amser electronig yn uniongyrchol i'r system gyflogres ESR. Mae'r rhyngwyneb cyflogres yn galluogi mwy o gywirdeb wrth i'r system gyfrifo'n awtomatig y gwelliannau cyflog cywir sy'n ddyledus ar gyfer unrhyw sifft a weithir, mae hyn yn arwain at daflenni amser llawer mwy cywir a llai o ymholiadau cyflog. Gall wardiau argraffu taflenni amser manwl ar gyfer eu staff sy'n rhoi dadansoddiad clir o'r holl welliannau sifft a goramser. Mae bron i 6,000 o staff ar draws 200 o unedau a dros 1300 o nyrsys banc eisoes yn cael eu talu fel hyn a bydd hyn yn cael ei ymestyn i bob maes.

Mae gan Rosterpro integreiddiad dwy ffordd ag ESR, system gyflogres y GIG ac AD. Rhyngwynebir gwybodaeth am weithwyr o ESR i Rosterpro yn ddyddiol, ac mae sifftiau a weithir a gwybodaeth absenoldeb yn cael ei rhyngwynebu o Rosterpro i ESR yn wythnosol ac yn fisol.

Dilynwch ni