Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth i Gyn-filwyr

Line of soldiers

Gwasanaeth Cyn-filwyr GIG Cymru

Sefydlwyd Gwasanaeth Cyn-filwyr GIG Cymru i wella iechyd meddwl a lles cyn-filwyr sy'n byw yng Nghymru.   

Caiff y gwasanaeth ei weithredu o ddydd i ddydd gan Global Link ym Mae Caerdydd.   

Mae pob un o Fyrddau Iechyd Lleol eraill Cymru (Abertawe Bro Morgannwg, Aneurin Bevan, Betsi Cadwaladr, Cwm Taf, Hywel Dda a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys) wedi penodi clinigydd profiadol yn Therapydd Cyn-filwyr gyda diddordeb mewn problemau iechyd milwrol neu brofiad ohonynt. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Cyn-filwyr GIG Cymru.

Manylion Cyswllt

 

Ffôn: 029 2183 2261 (Llun-Gwe 9am - 5pm)

Ysgrifennydd: Amy O'Sullivan

Veterans' Gateway 

Mae gwefan Veterans’ Gateway yn darparu un pwynt cyswllt i gyn-filwyr sy'n chwilio am gyngor a chymorth. 

Sefydliadau Gwasanaeth Cymorth ac Iechyd Meddwl i Gyn-filwyr

Gwybodaeth am wasanaethau cymorth yn yr ardal leol i gyn-filwyr.

Ystafelloedd 3MDR (Disensiteiddio ac Atgyfnerthu'r Cof gyda chymorth Mudiant Modiwlaidd).

Anelir yr astudiaeth hon at gyn-filwyr â PTSD sy'n gwrthsefyll triniaeth, a bydd cyfranogwyr yn cael eu recriwtio i'r astudiaeth drwy atgyfeiriadau Cyn-filwyr GIG Cymru ym mhob ardal bwrdd iechyd. 

 

 

The Poppy Factory 

Mae The Poppy Factory yn cefnogi Cyn-filwyr â chyflyrau iechyd a namau ym mhob agwedd ar ddychwelyd i'r gwaith.

 

Dilynwch ni