Neidio i'r prif gynnwy

Atal lledaeniad

Mae'n rhaid i ni i gyd gymryd cyfrifoldeb personol yn y frwydr yn erbyn COVID-19. Chwaraewch eich rhan i ddiogelu'r GIG ac achub bywydau. Trwy ddilyn rhai rheolau syml, gallwn ni i gyd wneud cyfraniad sylweddol at reoli cyfraddau heintio.

Dylem ni i gyd ddilyn canllawiau'r llywodraeth a chymryd yr holl gamau rhesymol i sicrhau bod yr hanfodion canlynol yn cael eu rhoi ar waith yn y gweithle lle bynnag y bo'n bosibl:

  • Golchwch eich dwylo'n rheolaidd am 20 eiliad o leiaf
  • Gwisgwch fasg mewn pob man cyhoeddus dan do
  • Cadwch bellter o ddau fetr oddi wrth bobl eraill.

Dilynwch ni