Neidio i'r prif gynnwy

Profi, Olrhain, Diogelu

Cyflwynwyd Profi, Olrhain, Diogelu gan Lywodraeth Cymru fel rhaglen genedlaethol bwysig i atal lledaeniad COVID-19. Ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg, mae’r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu yn cael ei arwain a’i ddarparu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Cyngor Caerdydd, Cyngor Bro Morgannwg, a’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir sy’n gweithio mewn partneriaeth. 

Mae Profi, Olrhain, Diogelu yn gweithio trwy wneud y canlynol: 

  • Profi’r rhai hynny sydd â symptomau, tra eu bod yn hunan-ynysu
  • Olrhain y bobl hynny sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â’r person sy’n arddangos symptomau, gan gynghori’r rhai hynny sy’n 18 oed neu’n hŷn a heb eu brechu’n llawn i hunan-ynysu tan ei fod yn ddiogel iddynt ddychwelyd i’r gwaith neu i’w trefn arferol
  • Diogelu’r gymuned, yn enwedig y rhai mwyaf agored i niwed 

Mae gwasanaeth Caerdydd a’r Fro ar agor 7 diwrnod yr wythnos rhwng 8am a 8pm. Mae’r gwasanaeth yn ddwyieithog. I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu genedlaethol, ewch i wefan Llywodraeth Cymru drwy glicio yma.

Noder:

Yn dilyn y newid mewn canllawiau ar hunan-ynysu, os ydych chi’n gyswllt ag achos positif wedi’i gadarnhau ar hyn o bryd, gallwch chi ddod â’ch cyfnod hunan-ynysu i ben ddydd Sadwrn 7 Awst 2021 a pheidio â chwblhau gweddill y 10 diwrnod os ydych chi’n gymwys YN UNIG. Er mwyn bod yn gymwys o dan y canllaw newydd, mae’n rhaid i chi naill ai fod o dan 18 oed neu wedi’ch brechu’n llawn ac wedi cael eich ail frechlyn mwy nag 14 diwrnod yn ôl. Dylai unrhyw un sy’n arddangos symptomau barhau i hunan-ynysu. Dylai unrhyw un mewn lleoliad gofal neu sy’n gweithio gyda phobl agored i niwed ofyn am gyngor gan eu rheolwr llinell. Rydym yn argymell yn gryf y dylai unrhyw un sy’n dod i gysylltiad ag achos positif gael prawf ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8 ar ôl y cysylltiad hwnnw. Gallwch ddod o hyd i’r canllaw llawn ar hunan-ynysu ar wefan Llywodraeth Cymru yma.

Dilynwch ni