Neidio i'r prif gynnwy

Ein Cynnydd

Gallwch weld ein cynnydd ar draws pob un o'n grwpiau blaenoriaeth gan ddefnyddio'r graffiau isod. Sylwch y gallai fod mân ddiwygiadau i'r data wrth iddo gael ei ddilysu dros amser. Mae mwy o ddata am y pandemig COVID-19, gan gynnwys crynodeb wythnosol o frechiadau, ar gael gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dilynwch ni