Neidio i'r prif gynnwy

Brechlynnau COVID-19 a Ramadan

Mae Ramadan yn golygu cyfnod dyddiol o ymprydio i Fwslimiaid, gan ddechrau ar doriad gwawr ac yn gorffen adeg machlud haul dros gyfnod o fis. Mae hyn yn golygu ymwrthod â bwyd, diod (gan gynnwys dŵr) ac ysmygu. Er bod ymprydio yn rhan bwysig o Ramadan, mae hefyd yn adeg i Fwslimiaid hunanfyfyrio a hunanwerthuso. Mae’r hunanfyfyrio hwn fel arfer yn digwydd gyda’r nos ar ôl machlud haul, a gall weithiau barhau yn hwyr i’r nos.

Allai gymryd y brechlyn COVID-19 tra fy mod yn ymprydio?

Nid yw cael y brechlynnau COVID-19 a drwyddedir yn y DU ar hyn o bryd yn gwneud yr ymprydio yn annilys, yn ôl barn yr ysgolheigion Islamaidd. Ni ddylai unigolion oedi rhag cael eu brechlynnau COVID-19 o ganlyniad i Ramadan.

Nid yw pigiadau isgroenol, mewngyhyrol, rhyngesgyrnol, neu ryng-gymalol at ddibenion anfaethol tra’n ymprydio, yn annilysu’r ympryd, er gwaethaf y ffaith bod y cynnwys a chwistrellir yn mynd i gylchrediad y gwaed. Nid yw’r llwybrau hyn yn cael eu hystyried yn safleoedd mynediad a allai annilysu ympryd. Nid yw cael y brechlyn COVID-19 fel pigiad rhyng-gyhyrol, yr unig lwybr ar gyfer y brechlynnau sydd ar gael ar hyn o bryd, yn annilysu’r ympryd felly.

Gwyliwch y neges fideo ganlynol gan y Fferyllydd Cymunedol lleol, Raj Aggarwal, i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae gan Muslim Doctors Cymru lawer o wybodaeth a chyngor ar y brechlyn yn cynnwys fideos gan feddygon teulu, Fferyllwyr Cymunedol, deintyddion ac arweinwyr cymunedol, y gellir eu gweld ar eu cyfrifon Facebook a Twitter.

Mae gwybodaeth bellach ar gael hefyd gan Gymdeithas Feddygol Islamaidd Prydain (BIMA), a Chyngor Mwslimiaid Prydain

Beth os ydw i’n profi sgil-effeithiau annioddefol?

Mae’r rhan fwyaf o sgil-effeithiau yn rhai ysgafn, sy’n para ychydig oriau, ac maent yn hunan-gyfyngol.

Fodd bynnag, pe bai unigolyn yn mynd yn sâl ar ôl cael y brechlyn, byddai’r egwyddorion cyffredinol sy’n ymwneud â salwch ac ymprydio’n berthnasol. Mae’r rhain wedi cael eu disgrifio’n fanwl a’u hamlinellu yn y ffigur isod sydd wedi’i addasu o Adolygiad ac Argymhellion Ramadan Cyflym y BIMA  y gellir cyfeirio atynt i gael rhagor o wybodaeth.

*wedi’i bennu gan unrhyw un o’r canlynol:

  • Profiad blaenorol o ymprydio gyda salwch o’r fath.
  • Gwybodaeth gyffredin

Cyngor ymarferydd gofal iechyd priodol

Mae’r wybodaeth ar y dudalen hon yn arweiniad. I gael rhagor o wybodaeth neu gyngor, cysylltwch â’ch gweithiwr gofal iechyd proffesiynol.

Follow us: