Neidio i'r prif gynnwy

Cynlluniau Cyflawni


Mae strwythur adrodd Cynllun Cyflawni Cenedlaethol Cymru wedi'i ddiwygio ar gyfer 2017. 

 
Nid oes angen mwyach i bob Bwrdd Iechyd ysgrifennu adroddiad blynyddol a diweddariad, ond yn hytrach gofynnir iddynt ysgrifennu diweddariad cryno yn gysylltiedig â'r cynllun cyflawni. Bwriedir i'r rhain gael eu cynhyrchu fesul cam yn ystod y flwyddyn a byddant yn llywio Adroddiad Blynyddol Cymru ar gyfer pob cynllun cyflawni. Byddwn yn rhoi'r rhain ar y wefan hon er mwyn cyfeirio atynt yn hawdd, ond byddwn yn cadw'r cynlluniau gwreiddiol er gwybodaeth hefyd. 
 
Diweddariadau Cryno ar gyfer Cynllun Cyflawni 2017  

Adroddiad Cynnydd y Gr┼Áp Gweithredu ar Gyflyrau'r Galon Mai 2017 (dogfen Saesneg yn unig)

Adroddiad Statws y Cynllun Cyflawni ar Glefyd yr Afu/Iau Mawrth 2017 (dogfen Saesneg yn unig)

Cynlluniau Cyflawni ac Adroddiadau Blynyddol Cysylltiedig Caerdydd a'r Fro 

Cynllun Cyflawni ac Adroddiad Blynyddol Canser 2015-16 (dogfen Saesneg yn unig)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fframwaith Ansawdd, Diogelwch a Gwella, 2017-2020  **Newydd** (dogfen Saesneg yn unig)
 
 
 
Dilynwch ni