Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Tymor Canolig Integredig Caerdydd a'r Fro

Y Cynllun Tymor Canolig Integredig yw dogfen gynllunio allweddol y Bwrdd Iechyd ac mae'n amlinellu'r cerrig milltir a'r camau gweithredu y byddwn yn eu cymryd dros y flwyddyn i'r 3 blynedd nesaf er mwyn bwrw ymlaen â Llunio Dyfodol Ein Lles, ein strategaeth ddeng mlynedd.
 
Mae'n seiliedig ar anghenion iechyd ein poblogaeth, cyflwyno gwasanaethau o ansawdd a sicrhau mynediad teg ac amserol at wasanaethau, ac mae'n amlinellu sut byddwn yn cyflawni ein cenhadaeth, sef Gofalu am Bobl; Cadw Pobl yn Iach, a'n gweledigaeth, sef bod siawns person o fyw bywyd iach yr un fath lle bynnag mae'n byw a phwy bynnag ydyw.

Dilynwch ni