Neidio i'r prif gynnwy

Sicrhau Ansawdd ac Effeithiolrwydd Clinigol

 

Beth yw Sicrhau Ansawdd?

Sicrhau ansawdd yw'r weithred neu'r broses o gadarnhau bod safonau ansawdd yn cael eu bodloni mewn sefydliad. 

Ymchwiliad Cyfrinachol Cenedlaethol i Ganlyniadau a Marwolaethau Cleifion
Arolygiaeth Gofal Iechyd
Archwiliad Clinigol
Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE)
Dilynwch ni