Neidio i'r prif gynnwy

Arwain Gwelliant mewn Diogelwch Cleifion


Mae Arwain Gwelliant mewn Diogelwch Cleifion yn rhaglen 8 niwrnod gyffrous sy'n cael ei chyflwyno dros gyfnod o 3 mis a hanner. Mae'n cyflwyno sgiliau arwain, gwella a gwyddorau diogelwch (ffactorau dynol a dibynadwyedd), sy'n galluogi timau i wneud gwelliannau parhaus.


Rhaglen Arwain Gwelliant mewn Diogelwch Cleifion 


Diwrnod 1 Seicoleg Gadarnhaol Gymhwysol - Gwyddor Hapusrwydd 
Diwrnod 2 Diagnosio'r System
Diwrnod 3 Arweinyddiaeth 
Diwrnod 4 Model ar gyfer Gwella
Diwrnod 5 Modelau Creadigrwydd a Dibynadwyedd
Diwrnod 6 Ar Drywydd Perffeithrwydd
Diwrnod 7 Ffactorau Dynol Ymddygiadol
Diwrnod 8 Digwyddiad Dathlu - Cyflwyno Cynnydd y Prosiect 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, ewch i dudalen y Rhaglen Arwain Gwelliant mewn Diogelwch Cleifion ar y fewnrwyd
(Bydd angen cyfrifiadur mewnol y GIG arnoch i fynd i'r dudalen hon) 
http://nww.cardiffandvale.wales.nhs.uk/portal/page?_pageid=253,76954831,253_76954835&_dad=portal&_schema=PORTAL

Dilynwch ni