Neidio i'r prif gynnwy

Yr Egwyddorion Dylunio

Beth ganolbwyntiom ni arno wrth ddatblygu ein strategaeth 


Cyn i ni ddechrau, roedd angen i ni wybod yn glir beth roeddem ni am ei gyflawni. Gofynnom i drawstoriad eang o bobl beth oedd yn bwysig i sicrhau lles ein poblogaeth, gan gynnwys:

  • pobl sy'n cyflwyno gwasanaethau, fel nyrsys, meddygon, therapyddion a fferyllwyr;
  • pobl sydd wedi cael profiad o'n gwasanaethau, fel cleifion, gofalwyr neu bartneriaid;  
  • darparwyr gofal cymdeithasol;
  • mudiadau elusennol sy'n rhoi cymorth yn ystod pob cam salwch.

Dyma rai o'r geiriau mwyaf cyffredin glywom ni mewn ymateb:

Daeth pedair thema gyffredin i'r amlwg:

Roedd pwysigrwydd newid “cydbwysedd y grym” rhwng y bobl sy'n defnyddio a'r bobl sy'n darparu gwasanaethau gofal iechyd yn glir o'r trafodaethau hyn hefyd.  Daeth y 4 thema hyn yn egwyddorion y bydd strategaeth Llunio Dyfodol Ein Lles yn eu defnyddio i ddatblygu gwahanol ffyrdd o ofalu am bobl a'u cadw'n iach.

Dilynwch ni