Neidio i'r prif gynnwy

Yr heriau a wynebwn

Mae'r boblogaeth wedi newid yn sylweddol ers dechrau'r GIG. Mae mwy o bobl, rydym ni'n byw'n hirach, mae bron i chwarter poblogaeth Prydain yn bobl 60 oed a hŷn, ac mae gan hanner y bobl hynny sydd dros 60 oed o leiaf un cyflwr hirdymor.  Felly, mae anghenion ein poblogaeth yn newid a rhaid i'r ffordd rydym ni'n cyflwyno gofal iechyd addasu er mwyn bodloni'r newidiadau i anghenion ein cymdeithas ac ymdopi â'r datblygiadau parhaus mewn gwyddor feddygol.

Mae Ategu'r Achos dros Newid yn ddogfen sy'n cynnig trosolwg o'r heriau sy'n wynebu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, ac mae'n esbonio pam mae newid mor bwysig.

Isod, mae rhai o'r heriau allweddol sy'n wynebu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro dros y 10 mlynedd nesaf.

Cynnydd yn y boblogaeth

Henaint

Ieithoedd

Cyfyngiadau

Anghydraddoldebau

Diffyg ffyrdd iach o fyw
 

 

 

Dilynwch ni