Neidio i'r prif gynnwy

Bwrdd Clinigol Iechyd Meddwl

Mae Bwrdd Clinigol Iechyd Meddwl yn cynnwys lleoliadau yn y gymuned a lleoliadau cleifion mewnol ac mae wedi'i gynllunio gyda defnyddwyr y gwasanaeth mewn cof, gyda ffocws ar adfer ac adsefydlu.

Mae'r Bwrdd Clinigol yn gweithio ar y cyd â chydweithwyr mewn awdurdodau lleol, ein helusen ac asiantaethau trydydd sector i gyd-greu gwasanaethau, ac mae'r mwyafrif ohonynt bellach yn cael eu darparu'n nes at adref, gan gefnogi pobl yn y gymuned leol.

Mae gan ein staff a defnyddwyr ein gwasanaethau weledigaeth hirdymor ar gyfer cynyddu gofal yn y gymuned a chynyddu modelau rhannu'r gofal. Mae gennym dimau cymunedol, gwasanaethau iechyd meddwl sylfaenol a gwasanaethau cleifion mewnol, ac rydym yn rheoli gwasanaethau arbenigol fel Gofal Dibyniaeth, Gofal Diogelwch Isel a Gofal Dementia Cynnar.

Rydym yn cynnwys gwasanaethau iechyd meddwl i oedolion a gwasanaethau iechyd meddwl pobl hŷn, ac rydym yn gweithio'n galed i chwalu stigma iechyd meddwl, sy'n effeithio ar 1 o bob 4 o bobl yn y DU.

Tîm Rheoli'r Bwrdd Clinigol 

Cyfarwyddwr y Bwrdd Clinigol - Dr Annie Procter

Cyfarwyddwr Gweithrediadau - Ian Wile

Cyfarwyddwr Nyrsio - Jayne Tottle

Pennaeth Cyllid - Fiona Bunce

Pennaeth y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol - Natalie Wraith

Skyline

 

Dilynwch ni