Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfodydd Bwrdd

Cynhelir Cyfarfodydd Bwrdd yn rheolaidd ac maent ar agor i'r cyhoedd.  Mae hyn yn caniatáu i'r cyhoedd weld bod penderfyniadau'n cael eu gwneud yn agored ac yn dryloyw.  Hefyd, mae'n dangos atebolrwydd y Bwrdd Iechyd i drigolon Caerdydd a Bro Morgannwg.

 
RHYBUDD PWYSIG (DIWEDDARWYD AR 30.07.20) 
 
Caiff aelodau'r cyhoedd eu gwahodd i fynychu'n Cyfarfodydd Bwrdd fel arsyllwyr.  Yng ngolueni'r Coronafeirws (COVID-19), a'r canllawiau a gyhoeddwyd ar gadw pellter cymdeithasol i bawb yng Nghymru, mae'r Bwrdd Iechyd bellach yn defnyddio Zoom i alluogi aelodau'r cyhoedd i ymuno â Chyfarfodydd Bwrdd.  Hefyd, bydd y cyfarfodydd yn cael eu recordio a chaiff y manylion eu llwytho i'r wefan o fewn 24 awr.   
 
Os hoffech fynychu cyfarfod ac os bydd angen gwybodaeth bellach arnoch, cysylltwch â Raj Khan 
 
Bydd y Bwrdd yn cyfarfod ar y dyddiadau canlynol. I fynd at bapurau'r Bwrdd, cliciwch ar ddyddiad y cyfarfod perthnasol 
 
 
 
 
 
2019-20
Amser Dyddiad Lleoliad
1pm 30 Mai 2019 Ystafell 1 a 2 Nant Fawr, Woodland House, Maes y Coed Rd
1.30pm 25 Gorffennaf 2019 (Bwrdd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol)
Woodland House, Maes y Coed Rd
12.30pm 29 Awst 2019 Woodland House, Maes y Coed Rd
1pm 26 Medi 2019
Woodland House, Maes y Coed Rd
1pm 28 Tachwedd 2019 Canolfan y Celfyddydau, Memo, Gladstone Rd, Y Barri, CF62 8NA
1pm 30 Ionawr 2020 Neuadd y Dref y Bont-faen, 21 High Street, Y Bont-faen, CF71 7AD
1pm 27 March27 March27 March26 Mawrth 2020 Neuadd y Sir Caerdydd, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

 

2020-21
Amser Dyddiad Lleoliad
1pm 28 Mai 2020 Ystafell Gyfarfod Weithredol, Woodland House
12.30pm

30 Gorffennaf 2020

Gwylio recordiad o'r cyfarfod

Stori Claf: https://youtu.be/fkgmFtey5r8

Nant Fawr 2 a 3, Woodland House / Trwy Skype

10am

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 noon

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol - Bydd aelodau'r cyhoedd yn gallu gwylio'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a'r Cyfarfod Bwrdd trwy fideo gynadledda, a bydd y ddolen ar gael yn fuan. Mae copi electronig o'r Adroddiad Blynyddol a'r Cyfrifon ar gael, ar gais, cyn y cyfarfod trwy gysylltu â Sian.Rowlands@wales.nhs.uk. Hefyd, gall copi papur gael ei ddarparu ac mae fersiwn Cymraeg ar gael hefyd.

Wele Agenda Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2020 (Saesneg) / Cymraeg

Wele ddogfennau'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Adroddiad Atebolrwydd Blynyddol 

Datganiad Ansawdd Blynyddol     

 


Cyfarfod Bwrdd - 24 Medi 2020

Wele Agenda'r Cyfarfod Bwrdd (Saesneg) / Cymraeg

Ymuno â'r Cyfarfod Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87555473418?pwd=UWQ1aFZXQ2oxVlVhS3BrSVZMS1dZUT09

ID y Cyfarfod: 875 5547 3418

Cod: 4tB45c

Gwylio'r Cyfarfod Bwrdd: https://www.youtube.com/watch?v=Uq-hz3X1T0A&feature=youtu.be

 

 
1pm

26 Tachwedd 2020 

Wele fersiwn Gymraeg Agenda'r Cyfarfod Bwrdd

Ymuno trwy MS Teams

 
9.30am

17 Rhagfyr 2020

Wele'r agenda Gymraeg

I wylio'r cyfarfod, cliciwch ar y ddolen isod:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQ3MDY0OTgtMGQwMy00YzJhLTgzNTMtMzZmNjM2OTljYTU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb5628b8-e328-4082-a856-433c9edc8fae%22%2c%22Oid%22%3a%2224e03733-bb47-4667-9561-94c446ef058e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 
1pm 

28 Ionawr 2021

Wele Agenda'r Bwrdd  fersiwn Gymraeg 

I wylio'r cyfarfod, cliciwch ar y ddolen isod: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWFiYWI1N2MtNGVlNi00ZGJkLWE4ZGItNjJmZjZjYTM5ZWU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb5628b8-e328-4082-a856-433c9edc8fae%22%2c%22Oid%22%3a%2224e03733-bb47-4667-9561-94c446ef058e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

 
11am

25 Chwefror 2021

Agenda Gymraeg

I wylio'r cyfarfod, cliciwch ar y ddolen isod: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQzNTBiOTctNWI1YS00MTczLWIxZjgtZTRiYmJmZmUzNzQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb5628b8-e328-4082-a856-433c9edc8fae%22%2c%22Oid%22%3a%22f9d0991d-051f-4051-b73d-f4fa5b84cc31%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 
9:30am

25th March 202125th March 202129 Mawrth 2021

Agenda Gymraeg

I wylio'r cyfarfod, cliciwch ar y ddolen isod.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDE4MTdkNmUtN2QwMi00ZDYyLWJlZGEtNmRmNDAzN2U2ZDY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb5628b8-e328-4082-a856-433c9edc8fae%22%2c%22Oid%22%3a%2224e03733-bb47-4667-9561-94c446ef058e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

 

2021-22

Amser Dyddiad Lleoldiad
9.45am

29 Ebrill 2021

Agenda Gymraeg

I wylio'r cyfarfod, cliciwch ar y ddolen isod:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTg0MWE1YWMtMzA4MC00OTRiLWExOTAtNjJjNjFhODhiMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb5628b8-e328-4082-a856-433c9edc8fae%22%2c%22Oid%22%3a%2224e03733-bb47-4667-9561-94c446ef058e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

MS Teams
     

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Follow us: