Neidio i'r prif gynnwy

Y Saith Nod Llesiant

I wneud yn siwr bod pob un ohonom yn gweithio tuag at yr un pwrpas, mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn rhoi saith nod llesiant ar waith. Mae'n glir yn y Ddeddf fod rhaid i'r cyrff cyhoeddus sydd wedi'u rhestru weithio i gyflawni'r holl nodau, nid dim ond un neu ddau ohonynt.

Dilynwch ni