Neidio i'r prif gynnwy

Y Pum Ffordd o Weithio

Ynghyd â gweithio tuag at ein hamcanion llesiant, o dan y Ddeddf, mae'n ofynnol i ni weithio “yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy”.

Hynny yw, mae angen i ni wneud yn siwr bod ein gweithredoedd heddiw yn bodloni gofynion presennol heb effeithio ar allu cenedlaethau'r dyfodol i fodloni'u hanghenion eu hunain.

Mae 5 ffordd gynaliadwy o weithio sy'n diffinio'r egwyddor hon, a dyma'r rhain:

datblygu cynaliadwy - ffyrdd o weithio

Dilynwch ni