Neidio i'r prif gynnwy

Dosbarth Tri: Beth yw ein blaenoriaethau a sut hwyl rydym ni'n ei chael arni

 
Mae dosbarth tri yn cynnwys gwybodaeth am:
  • Yr Adroddiad Blynyddol;
  • Amcanion corfforaethol;
  • Y Fframwaith Perfformiad;
  • Llywodraethu Clinigol;
  • Safonau gofal iechyd;
  • Adroddiadau archwilio;
  • Arolygon defnyddwyr gwasanaethau.
Bydd gwybodaeth yn cael ei chyhoeddi pan fydd ar gael.
 
Bydd gwybodaeth a ddarperir o fewn y Dosbarth hwn yn cydymffurfio â gofynion ein Cynllun Iaith Gymraeg.
Dilynwch ni