Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Adnoddau a Chyflawni

Mae'r Pwyllgor Strategaeth a Chyflawni wedi disodli'r Pwyllgor hwn 

I fynd at bapurau'r Pwyllgor, dewiswch ddyddiad y cyfarfod perthnasol isod. Os hoffech ddod i gyfarfod fel arsyllwr neu os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â Glynis Mulford ar 029 2071 6438 est. 26438.
 
Caiff rôl lawn y Pwyllgor ei hamlinellu yn y Cylch Gorchwyl.
 
Cadeirydd y Pwyllgor: Charles Janczewski, Is-gadeirydd y Bwrdd Iechyd Prifysgol
Prif Swyddog Gweithredol: Prif Swyddog Gweithredu Interim a Chyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol

Dyddiadau cyfarfod 2017/18  Dyddiadau cyfarfod 2018/19 
8 Awst 2017
7 Tachwedd 2017
30 Ionawr 2018
8 Mai 2018
7 Awst 2018
6 Tachwedd 2018
8 Mai 2018
7 Awst 2018
6 Tachwedd 2018
5 Chwefror 2019

 

Dilynwch ni