Neidio i'r prif gynnwy

Is-bwyllgor Llywodraethu Gwybodaeth

Nid yw'r Pwyllgor hwn yn cyfarfod mwyach ar ôl iddo gael ei uno â'r Is-bwyllgor Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg gynt i greu'r Is-bwyllgor Gwybodaeth, Technoleg a Llywodraethu.

Sefydlodd y Pwyllgor Pobl, Perfformiad a Chyflawni'r Is-bwyllgor Llywodraethu Gwybodaeth i gyflawni agweddau penodol ar waith y Pwyllgor ar ei ran.
 
I fynd at bapurau'r Pwyllgor, dewiswch ddyddiad y cyfarfod perthnasol isod. 

Cyfarfodydd 2015  Cyfarfodydd 2016  Cyfarfodydd 2017 
26 Chwefror 2015      
22 Mehefin 2015
18 Medi 2015
18 Rhagfyr 2015
23 Mawrth 2016
10 Mehefin 2016
20 Medi 2016
6 Rhagfyr 2016
28 Mawrth 2017
8 Awst 2017

 

Dilynwch ni