Neidio i'r prif gynnwy

Is-bwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol

Nid yw'r Pwyllgor hwn yn cyfarfod mwyach. Ers Chwefror 2018, mae'r Pwyllgor Strategaeth ac Ymgysylltu wedi bod yn goruchwylio'r agenda cydraddoldeb.

Sefydlodd y Pwyllgor Pobl, Perfformiad a Chyflawni'r Is-bwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol i gyflawni agweddau penodol ar waith y Pwyllgor ar ei ran.

Mae rôl lawn yr Is-bwyllgor wedi'i hamlinellu yn y Cylch Gorchwyl.

I fynd at bapurau'r Pwyllgor, dewiswch ddyddiad y cyfarfod perthnasol isod. 

Cyfarfodydd blaenorol

Cyfarfodydd 2014  Cyfarfodydd 2015  Cyfarfodydd 2016  Cyfarfodydd 2017 
4 Mehefin 2014
11 Medi 2014
11 Rhagfyr 2014
11 Mawrth 2015
11 Mehefin 2015
28 Medi 2015
1 Rhagfyr 2015
1 Mawrth 2016
20 Mehefin 2016
26 Medi 2016
12 Rhagfyr 2016
14 Mawrth 2017
12 Mehefin 2017

 

Dilynwch ni