Neidio i'r prif gynnwy

Ein Hamcanion Llesiant

I'n Poblogaeth

byddwn:
  •  Yn lleihau anghydraddoldebau iechyd 
  • Yn cyflwyno deilliannau sy'n bwysig i bobl 
  • Oll yn cymryd pob cyfrifoldeb am wella'n hiechyd a'n llesiant.

Ein Blaenoriaethau Gwasanaeth 

byddwn:
  • Yn cynnig gwasanaethau sy'n darparu iechyd y boblogaeth y mae gan ein dinasyddion yr hawl i'w ddisgwyl.

Cynaliadwyedd

byddwn:
  • Â system gofal heb ei drefnu (gofal brys) sy'n darparu'r gofal cywir, yn y lle cywir, y tro cyntaf.
  • Â system gofal wedi'i drefnu sy'n cydbwyso'r galw a'r capasiti.
  • Yn lleihau niwed, gwastraff ac amrywiaeth yn gynaliadwy, gan wneud y defnydd gorau o'r adnoddau sydd ar gael i ni.

Ein Diwylliant 

Byddwn yn:
  • Lle gwych i weithio a dysgu 
  • Cydweithio'n well gyda phartneriaid i ddarparu gofal a chymorth ar draws sectorau gofal, gan wneud y defnydd gorau o'n pobl a'n technoleg.
  • Rhagori mewn addysgu, ymchwil, arloesi a gwella, ac yn darparu amgylchedd lle y mae arloesedd yn ffynnu.
Dilynwch ni