Neidio i'r prif gynnwy

Cofnod Datgeliadau

Mae ceisiadau i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro am wybodaeth o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 wedi'u casglu ynghyd mewn Cofnod Datgeliadau.  Mae hwn yn galluogi aelodau'r cyhoedd i weld y mathau o geisiadau a gafwyd a, hefyd, gweld y wybodaeth a ddarparwyd mewn ymateb i'r ceisiadau hyn. 

Mae'n bosibl gweld y Cofnod Datgeliadau yn nhrefn y flwyddyn isod:

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014 
  • 2013
  • 2012
  • 2011

Sylwch Ffurfiwyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ar 1 Hydref 2009 trwy uno Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro, Bwrdd Iechyd Lleol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Lleol Bro Morgannwg. Yn unol â hynny, mae'n bosibl na fydd gwybodaeth benodol ynghylch y Bwrdd Iechyd newydd ar gael ar unwaith. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Dilynwch ni