Neidio i'r prif gynnwy

Dosbarth Pedwar: Sut rydym ni'n gwneud penderfyniadau

 

Mae dosbarth pedwar yn cynnwys gwybodaeth am:
  • Gyfarfodydd Bwrdd;
  • Adroddiadau'r Bwrdd;
  • Papurau Pwyllgorau;
  • Ymgynghoriadau â'r cyhoedd;
  • Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol;
  • Canllawiau ar gyfathrebu mewnol a'r meini prawf a ddefnyddir i wneud penderfyniadau.
Bydd gwybodaeth a ddarperir o fewn y Dosbarth hwn yn cydymffurfio â gofynion ein Cynllun Iaith Gymraeg. 

Bydd Pwyllgorau'r Bwrdd yn cynhyrchu'u Hadroddiad Blynyddol eu hunain bob blwyddyn.  Mae'r rhain ar gael o fewn adroddiadau'r pwyllgorau.
Dilynwch ni