Neidio i'r prif gynnwy

Dosbarth Pump: Polisïau, Gweithdrefnau a Chanllawiau

 

Mae polisïau, gweithdrefnau a chanllawiau presennol y Bwrdd Iechyd Prifysgol ar gael trwy'r dolenni yn y blwch Dysgu Rhagor ar yr ochr dde. Oherwydd bod rhai o'r manylion yn y dogfennau'n cyfeirio at brosesau a chanllawiau mewnol, ni fydd rhai hyperddolenni yn gweithio.  
 
Os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano, anfonwch e-bost at CAV_FOI.Requests@wales.nhs.uk
 
Lle y bo'r angen, mae Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb wedi'u cyflawni a gallwch fynd at y rhain trwy'r dolenni ar wahân ar ddiwedd teitl pob dogfen.
 
Mae'r dogfennau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor, o fewn pum categori unigol:
  • Diogelwch Cleifion ac Ansawdd (Gofal Clinigol / Gofal Cleifion)
  • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
  • Iechyd a Diogelwch 
  • Y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol (Adnoddau Dynol) 
  • Corfforaethol
Mae'r Rheolau Sefydlog, y Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog a'r Cynllun Dirprwyo yn ddogfennau allweddol sy'n esbonio sut rydym ni'n ymgymryd â'n gwaith.
Dilynwch ni