Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Pobl, Cynllunio a Pherfformiad

Mae'r Pwyllgor Strategaeth a Chyflawni wedi disodli'r Pwyllgor hwn 

Sefydlwyd y Pwyllgor Pobl, Cynllunio a Pherfformiad yn lle'r Pwyllgor Cynllunio Strategol a Pherfformiad, sydd wedi cael ei ddirwyn i ben.

Canolbwyntiodd y Pwyllgor ar graffu manwl, ar ran y Bwrdd, ar ddatblygu a chyflawni'r cynllun gweithredol integredig. Fe wnaeth hwn gynnwys asesu anghenion iechyd, y gweithlu, cyllid, rheoli gwybodaeth a thechnoleg, datblygu sefydliadol a seilwaith fel elfennau galluogi allweddol. Lle'r oedd angen i achosion busnes/newid strategol gael eu cymeradwyo gan y Bwrdd, byddent yn mynd yn uniongyrchol gerbron y Bwrdd. 

Caiff rôl lawn y Pwyllgor ei hamlinellu yn y Cylch Gorchwyl.
 
I fynd at bapurau'r Pwyllgor, dewiswch ddyddiad y cyfarfod perthnasol isod. Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â Glynis Mulford ar 029 2074 2085.

Dyddiadau cyfarfod 2016/17  Dyddiadau cyfarfod 2017/18 
19 Ionawr 2016
15 Mawrth 2016
3 Mai 2016
12 Gorffennaf 2016
6 Medi 2016
8 Tachwedd 2016
10 Ionawr 2017
7 Mawrth 2017
10 Ionawr 2017
7 Mawrth 2017
16 Mai 2017
11 Gorffennaf 2017
5 Medi 2017
7 Tachwedd 2017
9 Ionawr 2018
13 Mawrth 2018

Cofnodion

Gweld cofnodion wedi'u cadarnhau a phapurau cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Pobl, Cynllunio a Pherfformiad

Dilynwch ni