Neidio i'r prif gynnwy

Is-bwyllgor Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg

Nid yw'r Pwyllgor hwn yn cyfarfod mwyach ar ôl iddo gael ei uno â'r Is-bwyllgor Llywodraethu Gwybodaeth gynt i greu'r Is-bwyllgor Gwybodaeth, Technoleg a Llywodraethu.

Sefydlodd y Pwyllgor Pobl, Perfformiad a Chyflawni'r Is-bwyllgor Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg i gyflawni agweddau penodol ar waith y Pwyllgor ar ei ran.
 
I fynd at bapurau'r Pwyllgor, dewiswch ddyddiad y cyfarfod perthnasol isod.  

Cyfarfodydd 2015  Cyfarfodydd 2016  Cyfarfodydd 2017 
2 Chwefror 2015
21 Ebrill 2015
25 Mehefin 2015
7 Medi 2015
7 Rhagfyr 2015

7 Mawrth 2016
10 Mehefin 2016
1 Medi 2016
5 Rhagfyr 2016

6 Mawrth 2017
4 Hydref 2017
Dilynwch ni